Vsop spol. s r.o.

Trn DS - pro betonové konstrukce

Smykový trn pro spojení stropních desek v dilatační spáře. Lze jej použít i pro napojení stropu ke stěně v dilatační spáře. Je použitelný pro monolitické železobetonové stavební konstrukce. Nosník se skládá ze dvou kusů obdélníkového nebo kruhového průřezu, které do sebe kluzně zapadají. Prvek umožňuje vodorovný pohyb stropních desek bez nutnosti budování dodatečných svislých konstrukcí. Trn je žárově pozinkován a tím je zaručena dostatečná životnost, požadovaná příslušnými technickými normami. Lze jej vyrobit i v poplastované úpravě pro případ nevodivého spojení stavební konstrukce proti zamezení účinků bludných proudů. Může být také použit pro bezhlukové uložení schodišť, kdy je přenos hluku tlumen pryžovou manžetou o tvrdosti 60ShA.

Smykový trn se vkládá do míst, kde jsou přibližně nulové ohybové momenty, což je u spojitých stropních desek cca čtvrtina rozpětí. Tím se z hlediska statiky vloží do konstrukce podélný kloub a trn je namáhán pouze smykovými silami. Použitím prvku dochází k výrazné úspoře svislých konstrukcí a tím k větší dispoziční volnosti staveb. Také není třeba dělat v konstrukcích výškové ozuby pro napojení jednotlivých dilatačních částí, z čehož vyplývá úspora konstrukční výšky stavby.

Trny se půdorysně ukládají v roztečích, které určí statický výpočet. Průměrná rozteč je cca 1000 mm. Lze je použít pro tloušťky desky 160 - 300 mm. Šířky dilatací jsou 10-40 mm. K nosníkům se přidává lemující betonářská výztuž, která je požadována technickou normou pro lemování okraje desky a na účinky odtržení.

Při větším odběru prvků jsou možné množstevní slevy. Rozvoz do 20 km od výrobny zdarma. Technické poradenství včetně návrhu řešení atypických případů a statické posouzení zdarma. Nosníky jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p, pod č. 06_16386.