Vsop spol. s r.o.

Nosník PTM - pro betonové konstrukce

Nosník pro přerušení tepelného mostu u balkónů, ochozů, deskových i nosníkových stropních konstrukcí používaný při výstavbě budov. Lze jej použít jak pro stropy z monolitického železobetonu, tak i pro stropy z jednotlivých železobetonových nosníků se spřahující dobetonávkou s porobetonovými nebo keramickými vložkami. Nosník se skládá z dolního tlačeného prutu s roznášecími destičkami, z horního taženého prutu a z tažené diagonály. Vodorovné pruty slouží pro přenos ohybového momentu, diagonála přenáší účinky posouvajících sil. Části prvku procházející přes kondenzační oblast, která je tepelně izolována extrudovaným polystyrénem, jsou zhotoveny z nerezové oceli 17240. Tím je zaručena dostatečná životnost požadovaná příslušnými technickými normami. Ostatní části nosníku jsou z betonářské výztuže 10505 a jsou stykovány (vyvázáním nebo případně i přivařením) s výztuží stropní konstrukce a balkónu a následně zabetonovány.

Nosník PTM účinně přerušuje tepelný most mezi vnějším a vnitřním prostředím budovy. Tím zamezuje vzniku plísní na styku stropu a svislé stěny. Tento problém se dá odstranit pouze důslednou tepelnou izolací dolního i horního povrchu balkónu, což není ekonomické z hlediska životnosti, estetiky a financí.

Nosníky PTM lze použít pro tloušťky desky 160 - 260 mm. Vyložení konzol může být 1000 – 2200 mm. Nosníky PTM se půdorysně ukládají v roztečích, které určí statický výpočet. Nejčastěji používaná rozteč je 400 mm. Mezi jednotlivé nosníky se vkládají izolačními mezikusy stejné výšky z extrudovaného polystyrénu. Protipožární odolnost P30, P60 a P90 je zajištěna oboustranným krytím nosníků a mezikusů nehořlavými deskami z materiálu Promatec.

Při větším odběru prvků jsou možné množstevní slevy. Rozvoz do 20 km od výrobny zdarma. Technické poradenství včetně návrhu řešení atypických případů a statické posouzení zdarma. Nosníky jsou certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p, pod č. 06_16386.